Hoppa till sidans innehåll

Kvalitetsmärkt ridskola


Ryttargården
Ryttargården i Sala
 

Klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som bedriver ridskoleverksamhet ska:

 • sätta medlemmen och hästen i centrum,
 • erbjuda medlemmar i alla åldrar utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund och med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner. För detta krävs att verksamheten leds av yrkeskompetent personal, att ridskolan förfogar över lämpliga och välskolade hästar samt en ändamålsenlig anläggning.
 • vara föredömen i hästhållning och följa förbundets hästhållningspolicy
 • stimulera barns och ungdomars sociala utveckling genom att följa förbundets idéprogram "Ridsporten Vill" med värderingar och riktlinjer beträffande barn- och ungdomsverksamheten.

 

Kvalitetsmärkning

Svenska Ridsportförbundet har sedan 1970-talet ett system med egentillsyn av ridskolor. Anläggningarna besiktigas av ridsportdistriktens besöksgrupper. Ridskolor som uppfyller besöksgruppens krav vad gäller anläggningens skick och hästhållningen vid ridskolan, får från och med 1998 som bevis ett emblem som anslås inom anläggningen. Besiktningen gäller under tre år från besökstillfället. Därefter ska ombesiktning ske.

Tilläggsskylten "Ridskola" syftar till att säkerställa att verksamheten bedrivs med yrkeskompetent personal. Den får anslås vid ridskola som har minst en anställd instruktör/ridlärare med minst 75 % tjänst och som uppfyller något av förbundets kompetenskrav. Dessutom ska minst 50 % av ridskolans ordinarie allmänna lektioner ledas av yrkeskompetent personal.

Ridskolan/ridklubben förbinder sig att montera ner skylten om dessa minimikrav inte kan uppfyllas under en tid av en månad. Vid långtidssjukskrivning har klubben respit med två månader.

Nedanstående yrkesutbildning och kompetensbevis i form av yrkesdiplom berättigar till uppsättande av skylten RIDSKOLA:

 • Diplomerad ridlärare
 • Diplomerad ridinstruktör
 • Genomgången RIK III (auktoriserad ridlärare)
 • Genomgången RIK II ( godkänd ridinstruktör)
 • Godkänd 1-årig ridinstruktörskurs
 • Högskoleutbildning, hippologexamen
 • Utländsk utbildning med internationellt pass lägst (Level II)
  Instruktör med annan relevant utbildning och lång, väl vitsordad yrkeserfarenhet kan av Svenska Ridsportförbundets Utbildningssektion godkännas för ovanstående efter särskild ansökan och prövning.


Nedanstående utbildningar, kompletterade med 2 års dokumenterad yrkesverksamhet inom området, berättigar också till uppsättande av skylten:

 • RIK I (Ridinstruktörskurs I)
 • 2-årigt Strömsholmsgymnasium (Godkänd Ridskoleinstruktör)
 • 2 -årig Fritidsledarelinje Strömsholm (Auktoriserad Ridskolelärare)

Läs mer på Svenska Ridsportsförbundets hemsida: www.ridsport.se

Kvalitetsmärkta klubbar: http://www2.ridsport.se/t2.aspx?p=92548

 


 

Uppdaterad: 08 JUN 2016 03:45
Skribent: Berit Lundqvist

 

Ta täten med oss!
Som sponsor gör du skillnad.
Läs mer om vad det innebär att vara sponsor här.

Postadress:
Salaortens RF - Ridsport
Vallby Ryttargård 100
73391 Sala

Kontakt:
Tel: 0224-10564
Fax: 0224-17450
E-post: This is a mailto link

Se all info