Hoppa till sidans innehåll

Kvalitetsmärkta


 

Vi är en kvalitetsmärkt ridskola!

 

 

Klubbar anslutna till Svenska Ridsportförbundet som bedriver ridskoleverksamhet ska:

  • sätta medlemmen och hästen i centrum,
  • erbjuda medlemmar i alla åldrar utbildning i hästhållning och ridning byggd på en klassisk grund och med inriktning mot ridsportens tävlingsdiscipliner. För detta krävs att verksamheten leds av yrkeskompetent personal, att ridskolan förfogar över lämpliga och välskolade hästar samt en ändamålsenlig anläggning.
  • vara föredömen i hästhållning och följa förbundets hästhållningspolicy
  • stimulera barns och ungdomars sociala utveckling genom att följa förbundets idéprogram "Ridsporten Vill" med värderingar och riktlinjer beträffande barn- och ungdomsverksamheten.

 

Kvalitetsmärkning

En enhetlig och tydlig kvalitetsmärkning av  ridskoleverksamhet är viktig för att stärka  ridsportens och ridskolans roll i samhället. Ridsportdistriktens besöksgrupper genomför besök för tilläggsskylt ”Kvalitetsmärkt Ridskola”. Särskilt protokoll används för kvalitetsmärkning.
 
Som stöd i föreningens arbete med egentillsyn  av hästhållning, anläggning och ridskoleverk- samhet finns checklistan ”Hästhållning med kvalitet”.
 
Kvalitetsmärkningen ligger till grund, förutom kraven för medlemsförening, att ridskoleverksamheten drivs enligt vedertagna former och i enlighet med Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy.  Som grund för Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy ligger ”Framtidens Ridskola” och ”Driva Ridskola”.
 


Svenska Ridsportförbundets Ridskolepolicy:  

- Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap med inriktning mot Svenska Ridsportförbundets tävlingsdiscipliner 

- Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning 

- Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor – oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning – att lära sig hantera hästen i olika situationer 

- Ridskolan ska vara ett föredöme i hästhållning

 
En kvalitetsmärkt ridskola har:

- En föreningspolicy 

- Styrdokument 

- Tydlig verksamhetsinriktning 

- Miljöpolicy 

- Aktiv ungdomsverksamhet 

- Förebyggande säkerhetsarbete 

- Aktuell krisplan 

- Regelbunden LABC/HLR utbildning 

- Systematiskt arbetsmiljöarbete

- Har minst en anställd ridlärare med minst 75% tjänst och som har någon av nedan uppräknade Ridlärarnivåer samt att minst 50% av ridskolans ordinarie allmänna ridlektioner leds av personal med lägst nedan uppräknad Ridlärarnivå.

Svensk Ridlärare III (SRL III)                                                                                

Svensk Ridlärare II  (SRL II)

Internationellt pass (IGEQ) lägst Level II  

Nedanstående Ridlärarnivå kompletterad med två års yrkesverksamhet inom området berättigar också till uppsättande av tilläggsskylten: 

Svensk Ridlärare I (SRL I)
 
 

 


Mer information om Svenska Ridsportförbundets Skyltmärkning hittar du på www.ridsport.se/ridklubbridskola                                                          
 
Du kan också kontakta Ditt distrikt – kontaktuppgifter hittar Du på www.ridsport.se/svensk-ridsport/organisation

 


 

Uppdaterad: 13 APR 2018 15:32 Skribent: Berit Lundqvist

 

Följ oss gärna på Facebook

 

Postadress:
Salaortens RF - Ridsport
Vallby Ryttargård 100
73391 Sala

Kontakt:
Tel: 022410564
Fax: 022417450
E-post: This is a mailto link

Se all info