Gå till innehåll
Salaortens Ryttarförening
Salaortens Ryttarförening

Trygghetspolicy

På Sorf ska alla känna trygghet och gemenskap, det är en del av vår värdegrund. Det ska vara trevligt och roligt att vara på Sorf.

Det innebär att ingen ska bli mobbad eller trakasserad. Om det ändå skulle hända vill vi genast agera. Alla medarbetare, förtroendevalda och medlemmar har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar. Om man upplever sig kränkt eller mobbad är det viktigt att detta kommer fram till verksamhetschefen eller styrelsen som agerar i sakfrågan.

Vår policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling fungerar som riktlinjer och stöd för oss i detta arbete.

- Alla ska behandlas likvärdigt, med hänsyn tagen till elevers olika förmågor.

- Elever och personal ska mötas med respekt och tillit.

- Alla elever ska känna sig trygga och respekterade.

- Alla har rätt att få vara med och känna gemenskap.

- Ingen ska behöva vara rädd för att komma till Sorf.

- Ingen ska bli illa behandlad på Sorf.

- Arbetar aktivt mot kränkande beteenden.

- Arbetar aktivt mot alla former av övergrepp och tar frågorna på allvar

Så här går vi tillväga vid en anmälan eller misstanke om trakasserier, kränkande behandling eller mobbing. En anmälan görs till någon av kontaktpersonerna som sammankallar övriga personer i gruppen.

- Någon eller några av kontaktpersonerna samtalar med den utsatta.

- Minnesanteckningar skrivs.

- Någon eller några av kontaktpersonerna samtalar med den som anmälan görs emot. Minnesanteckningar skrivs.

- Kontaktpersonen informerar eventuellt berörda föräldrar om det rör barn eller unga.

- Kontaktpersonerna har nya samtal med samtliga inblandade under följande veckor.

- Vid behov vidtas åtgärder på grupp- eller föreningsnivå.

Efter avslutat fall görs en muntlig utvärdering med berörda medlemmar.

Policy kring dokumentationsrespekt
Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga medlemmar som representerar Sorf avseende sociala medier. Du representerar alltid Sorf, både den tid som du befinner dig på och omkring anläggning samt i andra situationer utanför anläggningen. Policyn riktar sig även till personer som inte är medlemmar men som vistas på anläggningen eller deltar i aktiviteter som är anordnade av Sorf. Exempel på sociala medier är Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter, foto- och videosajter som Flickr och Youtube samt bloggar.

Dokumentationsrepekt
- Visa respekt, även när du sitter bakom en skärm, utryck dig inte annorlunda än vad du skulle gjort i ett samtal med personen.

- Publicera, skicka eller dela aldrig något som kan skada, kränka eller såra en annan person.

- Fråga alltid personen om lov innan du filmar eller tar kort som du vill lägga ut.

- Om du ser eller upplever budskap eller andra tveksamheter på sociala media, säg till någon av oss ridlärare. - övrigt gäller begränsat användande av mobiler i stallet av säkerhetsskäl.

På Sorf är vi alltid schyssta mot varandra. Alla ska känna sig trygga på Sorf och ingen ska behöva utsättas för negativa handlingar i verkligheten eller på sociala medier.

Publicerad: 2022-11-24

Senast uppdaterad: 2022-12-29

Författare: Jonna Nilsson Sundgren

Sponsorer

Postadress

Salaortens RF - Ridsport
Vallby Ryttargård 100
733 91 Sala

Kontakta oss

Telefon: 0224-10564
E-post: kansli@sorf.nu

Swishnummer: 1232648863
Organisationsnummer: 879500-3519